Tatra do škol – finále

Při Dopravním veletrhu, který se konal v pátek 12. září v Pardubicích, byla předána k užívání Správě údržbě silnic Pardubického kraje Tatra Phoenix, kterou sestavila skupina vybraných žáků naší školy.

Projekt byl zahájen při loňském Ústeckém autosalonu předáním fiktivních klíčů. Během října a listopadu byly navezeny veškeré součásti. V listopadu žáci absolvovali týdenní stáž ve výrobním závodě Tatra v Kopřivnici. V dalších měsících následovala montáž v prostorách haly I v areálu našich dílen, která byla v březnu dokončena a vůz byl odvezen do Kopřivnice na oživení a testy.

V letních měsících následovala montáž nástavby pro údržbu silnic. Vozidlo je zařazeno do střediska SUS PK Lanškroun a věříme, že bude dobře a dlouho sloužit.

Ing. Karel Beran