Archiv autora: mvojtech

Pokud nenaleznete potřebné informace v sekci Přijímací řízení,

Obracejte se s dotazy na paní Ivetu Kalousovou,

tel. 468 002 510 nebo mail: 

Ředitel Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo: Zástupce ředitele pro mimoškolní činnost, správu a organizaci

Požadavky:
– splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
-pedagogická praxe

-pracovní zkušenost s vedením správních zaměstnanců vítána

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:
– doklady o požadované odborné kvalifikaci

– doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení

– výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);

Předpokládaný nástup na pracovní místo : 1. 9. 2021
Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 21. 5. 2021 do 12:00 hodin na adresu: Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Ústí nad Orlicí

Dobrý den,

vítejte na stránkách Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí. Chcete-li se připojit do naší videokonference, máte 2 možnosti. Můžete se připojit pomocí aplikace
ZOOM Cloud Meetings
nebo přímo pomocí prohlížeče.

Autor platformy doporučuje stažení aplikace, protože webová verze má zjevně nějaké mouchy.

  1. Máte nainstalovanou aplikaci ZOOM, potom klikněte na následující odkaz (https://zoom.us/j/2950606132?pwd=UndvRHVSNWxOMUFYd2JFb1RPcTNEUT09), potvrďte spuštění aplikace a konference se Vám otevře v nainstalované aplikaci. Případně, pokud již máte aplikaci spuštěnou, můžete zadat ID setkání 295 060 6132 a připojit se přímo z aplikace.
  2. Nemáte nainstalovanou aplikaci ZOOM (a ani ji instalovat nechcete). Použijte tento odkaz (https://zoom.us/wc/join/2950606132?pwd=UndvRHVSNWxOMUFYd2JFb1RPcTNEUT09) a připojíte se pomocí webového prohlížeče. Před připojením musíte zvolit jméno a odsouhlasit podmínky společnosti ZOOM.us (vizte obrázky a videonávod na konci článku).

Po připojení se dostanete do tzv. čekárny (waiting room). Nelekejte se, že hned neuvidíte tváře pedagogů. Ke streamu budete připojeni až Vás z čekárny pozveme dál. Buďte prosím trpěliví.

Pár rad a postřehů na závěr:

Pokud se Vám nepodaří připojit pomocí prohlížeče (varianta bez aplikace), doporučuji zavřít a znovu spustit prohlížeč. V opačném případě se webová aplikace chová velmi “podivně”.

Videonávod pro připojení pomocí prohlížeče (bez aplikace):