Základní údaje

Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik + 26-57-H/01 Autoelektrikář
Délka přípravy: čtyřleté denní studium (3 + 1)
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání a dobrý zdravotní stav, přijímací zkouška
Způsob ukončení přípravy: po 3 letech závěrečná zkouška (výuční list)
po 4 letech maturitní zkouška (maturitní vysvědčení)

Popis oboru

Studijní obor s rozsáhlejším odborným výcvikem oproti klasickému oboru Autotronik, který je více zaměřen na praktické zvládnutí oprav silničních vozidel včetně diagnostiky. Absolvent se seznámí s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin včetně elektronických systémů. Oblast údržby a oprav vozidel je zaměřena na technologie oprav, údržby, kontroly a hodnocení technického stavu vozidel, stejně jako základní na opravy silničních vozidel včetně elektronických systémů řízení s využitím diagnostiky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění absolventa

  • odborníci na opravy a diagnostiku vozidel v autoopravnách.
  • střední technickohospodářské funkce v autoopravárenství a ostatních oblastech automobilního průmyslu
  • firmy zabývající se prodejem a opravami
  • absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách automobilních a dopravních oborů

Výhody

  • výuční list i maturitní vysvědčení
  • kvalitní příprava na zaměstnání
  • příprava pro studium na VOŠ a VŠ
  • řidičský průkaz skupiny B a C
  • znalost cizího jazyka
  • orientace v práci na PC a internetu
  • Vyhláška 50

Přihláška ke studiu (Excel)