Dopravní prostředky 

Základní údaje

Obor vzdělání: 23-45-M/01
Délka přípravy: čtyřleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání, přijímací zkouška
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Popis oboru

Obor pro chlapce i děvčata zaměřený na dopravu a logistiku. Absolventi pracují ve státní správě, u přepravců, jako technici v automobilovém průmyslu, při prodeji automobilů i ve strojních firmách, nebo samostatně podnikají. V průběhu studia se absolvent seznámí s konstrukcí, provozem a údržbou silničních vozidel. Oblast dopravy je zaměřena na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost problematiky logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění absolventa

 • řídící funkce v automobilních dopravních nebo zasílatelských firmách
 • řídící funkce ve firmách zabývajících se prodejem a opravami
 • státní správa - Policie ČR, Celní správa samostatné podnikání
 • zkrácenou formou lze získat výuční list v automobilních oborech
 • absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách automobilních a dopravních oborů

Výhody

 • maturitní vysvědčení
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na VOŠ a VŠ
 • řidičský průkaz skupiny B a C
 • znalost cizího jazyka
 • orientace v práci na PC a internetu