Provozní technika

Základní údaje

Obor vzdělání: 23-43-L/51
Délka přípravy: dvouleté denní studium
Podmínky přijetí: výuční list, přijímací zkouška
Způsob ukončení: maturitní zkouška

 

Popis oboru

Studium navazuje především na předchozí vzdělání tříletých učebních oborů autoopravárenských a strojních. Je zaměřeno na technickou stránku provozu v průmyslových podnicích, službách i sféře soukromého podnikání. Část obsahu studijního oboru je odborně zaměřená pro potřeby automobilního průmyslu. V průběhu studia je absolvent seznámen s konstrukcí silničních vozidel. Oblast provozu a údržby vozidel je zaměřena na všeobecný přehled o technologiích oprav a diagnostice vozidel, na kontrolu a hodnocení technického stavu, na údržbu a na systém řízení opravářské činnosti. Oblast dopravy je zaměřena na znalosti jednotlivých druhů doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím a materiálem, znalost logistiky, mezinárodních dohod a úmluv při přepravách.

Uplatnění absolventa

  • střední řídící činnost v průmyslu, službách a ve sféře soukromého podnikání
  • strojírenské firmy a provozy - strojírenský technik - mistr nebo strojírenský technik – dispečer, strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik, popř. v dalších povolání ve strojírenství
  • státní správa - Policie ČR, Celní správa
  • samostatné podnikání
  • absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách příbuzných oborů

Výhody

  • Výuční list i maturitní vysvědčení
  • kvalitní příprava na zaměstnání
  • příprava pro studium na VOŠ a VŠ
  • znalost cizího jazyka
  • orientace v práci na PC a internetu