Základní údaje

Obor vzdělání: 23-61-H/01
Délka přípravy: tříleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání a dobrý zdravotní stav, bez přijímací zkoušky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška - výuční list

Popis oboru

Autolakýrník-karosář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné opravárenské lakýrnické i karosářské práce na silničních motorových vozidlech. Vedle klasických znalostí karosáře (četba technické dokumentace vozidel, dílenské náčrty částí karosérií a skříní, volba druhů materiálů, opravy karosérií a skříní, zpracování dílů a jejich spojování - okna, doplňková výbava) je schopný samostatně se orientovat ve všech lakýrnických postupech a samostatně volit správný pracovní postup i při použití nejmodernějších technik povrchových úprav. Umí upravovat části povrchů karosérií a skříní vozidel a opatřovat je základními i speciálními nátěry nebo nátěrovými systémy. Součástí vzdělání je absolvování svářečského kurzu ZK 135 1.1 a příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Uplatnění absolventa

 • povolání autolakýrník při povrchových úpravách karoserií a skříní vozidel, a to jak ve výrobě, tak při opravách
 • montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů karoserií a funkčních částí
 • funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, drobných oprav laků a přípravy pro lakování
 • obsluhy zařízení pro měření a opravy karoserií a rámů vozidel, spojování součástí karoserií svařováním, pájením nebo lepením
 • další studium maturitních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů

Výhody

 • výuční list
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na nástavbě
 • řidičský průkaz skupiny B
 • orientace v práci na PC a internetu
 • svářecí průkaz skupin ZK 135 1.1, základní seznámení s metodami ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3

Přihláška ke studiu (Excel)