Základní údaje

Obor vzdělání: 23-68-H/01
Délka přípravy: tříleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání a dobrý zdravotní stav
bez přijímací zkoušky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška - výuční list
Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru a uplatnění absolventa

Mechanik opravář motorových vozidel (dále jen automechanik) je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních motorových vozidlech.

Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), měření emisí (ME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny "C".

Po absolvování závěrečných zkoušek může dále studovat studijní obory pro absolventy tříletých učebních oborů.

Přihláška ke studiu (Excel)