Základní údaje

Délka přípravy: 1 rok – přijetí do 3. ročníku denního studia
Podmínky přijetí: ukončení maturitního studia příbuzného oboru, dobrý zdravotní stav, přijímací řízení
Přihlášky: řádný formulář ke studiu odevzdaný do konce března
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška - výuční list

Způsob studia

Žák vstupuje do vyššího ročníku s tím, že navazuje na již získané vědomosti ze studia maturitního oboru. Studium spočívá v denním absolvování odborného výcviku, které je doplněno o individuální studium odborných předmětů. Vědomosti odborných předmětů jsou ověřeny zkouškami z těchto předmětů v rámci řádných klasifikačních období.

Popis oborů

Přihláška ke studiu (Excel)