Jednoleté denní studium

Základní údaje

Délka přípravy: 1 rok – přijetí do 3. ročníku denního studia
Podmínky přijetí: maturitní vysvědčení nebo výuční list příbuzného oboru, bez přijímací zkoušky, lékařský posudek zdravotní způsobilosti
Přihlášky: řádný formulář ke studiu odevzdaný na sekretariát školy
Způsob ukončení: závěrečná zkouška - výuční list

Způsob studia

Žák vstupuje do vyššího ročníku s tím, že navazuje na již získané vědomosti ze studia maturitního oboru. Studium spočívá v denním absolvování odborného výcviku, které je doplněno o individuální studium odborných předmětů. Vědomosti odborných předmětů jsou ověřeny zkouškami z těchto předmětů v rámci řádných klasifikačních období.

Popis oborů