Základní údaje

Obor vzdělání: 23-55-H/02
Délka přípravy: tříleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání a dobrý zdravotní stav
bez přijímací zkoušky
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška - výuční list
Poskytované vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Charakteristika oboru a uplatnění absolventa

Karosář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné opravárenské a seřizovací karosářské práce na silničních motorových vozidlech. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, karosárnách a lakovnách apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů karoserií a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, drobných oprav laků a přípravy pro lakování, obsluhy zařízení pro měření a opravy karoserií a rámů vozidel, spojování součástí karoserií svařováním, pájením nebo lepením, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod.
Součástí vzdělání je absolvování svářečského kurzu ZK 135 1.1 a příprava k získání řidičského oprávnění skupiny "B".

Přihláška ke studiu (Excel)