Průmyslová ekologie

Základní údaje

Obor vzdělání: 16-02-M/01
Délka přípravy: čtyřleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání, přijímací zkouška
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Popis oboru

Maturitní obor pro chlapce i děvčata zaměřený na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Obsah učiva je zaměřen na monitorování a hodnocení životního prostředí, práci a měření v terénu, ale také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce, požární prevenci. Absolvent je připravován k tomu, aby se profesionálně zabýval hospodařením s odpady, energiemi, posuzováním lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Obor je také zaměřen na problematiku bezpečnosti práce. Úzké propojení s oblastí silniční dopravy vede k vyšší uplatnitelnosti i ve sféře dopravní.

Uplatnění absolventa

 • technici bezpečnosti práce, ekologové v průmyslových podnicích i podnikatelském sektoru
 • ve státní správě a samosprávě jako pracovníci na odborech a referátech životního prostředí nebo na odborech územního plánování a stavebního řízení
 • firmy, které se zabývají hospodařením s odpady, energiemi
 • poskytovatelé služeb v oblasti vodního hospodářství a v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší
 • samostatné podnikání
 • zkrácenou formou lze získat výuční list v automobilních oborech
 • absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách

Výhody

 • maturitní vysvědčení
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na VOŠ a VŠ
 • znalost cizího jazyka
 • orientace v práci na PC a internetu