Autotronik

Základní údaje

Obor vzdělání: 39-41-L/01
Délka přípravy: čtyřleté denní studium
Podmínky přijetí: ukončení základního vzdělání, přijímací zkouška, lékařský posudek zdravotní způsobilosti
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Popis oboru

Studijní obor s rozsáhlejším odborným výcvikem, který je více zaměřen na praktické zvládnutí oprav silničních vozidel včetně diagnostiky. Absolvent se seznámí s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých skupin a podskupin včetně elektronických systémů. Oblast údržby a oprav vozidel je zaměřena na technologie oprav, údržby, kontroly a hodnocení technického stavu vozidel, stejně jako základní na opravy silničních vozidel včetně elektronických systémů řízení s využitím diagnostiky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Uplatnění absolventa

 • odborníci na opravy a diagnostiku vozidel v autoopravnách.
 • střední technickohospodářské funkce v autoopravárenství a ostatních oblastech automobilního průmyslu
 • firmy zabývající se prodejem a opravami
 • státní správa - Policie ČR, Celní správa
 • samostatné podnikání
 • zkrácenou formou lze získat výuční list v automobilních oborech
 • absolventi jsou připraveni pro studium na vysokých školách automobilních a dopravních oborů

Výhody

 • maturitní vysvědčení
 • kvalitní příprava na zaměstnání
 • příprava pro studium na VOŠ a VŠ
 • řidičský průkaz skupiny B a C
 • znalost cizího jazyka
 • orientace v práci na PC a internetu
 • Vyhláška 50